Czy wiesz jak wpływa na Twoje zdrowie
źle skonfigurowane oświetlenie?

Pomiary oświetlenia Ergonomica

ERGONOMICA wykonuje pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy oraz pomiary oświetlenia awaryjnego. Pomiary realizowane są zgodnie z wymaganiami prawa. Pracodawca chcąc potwierdzić, że na stanowiskach pracy w jego firmie panują właściwe warunki oświetleniowe powinien zlecić wykonanie pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia. Otrzymane sprawozdanie poświadcza, że warunki oświetleniowe są na właściwym poziomie. Pomiary takie nie dezaktualizują się, chyba, że na stanowiskach pracy będą miały miejsce zmiany (np. zmiana rozmieszczenia stanowisk pracy, modernizacja oświetlenia). Inaczej jest w przypadku pomiarów oświetlenia awaryjnego – te należy wykonywać co rok. Pomiary oświetlenia awaryjnego badają natężenie oświetlenia, sprawność poszczególnych opraw oraz wielkość luminancji.

Skontaktuj się

Wykonujemy pomiar natężenia oświetlenia
już od 8 za punkt

Zasady współpracy

Pomiary wykonujemy po zmierzchu a więc w najgorszych możliwie warunkach oświetleniowych. Klient zainteresowany współpracą przekazuje nam informację o ilości i rodzaju stanowisk pracy, na tej podstawie szacujemy ilość punktów pomiarowych (na jedno stanowisko pracy wchodzą minimum 3 punkty pomiarowe). Następnie przygotowujemy ofertę i szczegółowe wytyczne do realizacji pomiarów. Ostatnim krokiem jest fizyczne wykonanie pomiarów przy użyciu specjalistycznych mierników z aktualnymi świadectwami kalibracyjnymi oraz przekazanie wyników pomiarów klientowi (sprawozdanie z pomiarów).

Pytania i odpowiedzi

Dawniej pomiary oświetlenia należało powtarzać raz na 5 lat, dzisiaj norma na której opierano takie podejście jest nieaktualna a w jej miejsce pojawiła się nowa, która wyraźnie podaje, że pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy nie dezaktualizują się same w sobie. Dopiero w momencie modernizacji oświetlenia lub zmiany ustawienia stanowisk pracy pojawia się konieczność ponowienia badań.

W większości przypadków tak, pomiary oświetlenia, które znajdują się w dokumentacji projektowo-technicznej obiektu są pomiarami pomieszczenia pracy a nie stanowiska pracy. Ustawodawca wyraźnie zaznacza, że pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie zgodne z Polskimi Normami na stanowisku pracy czyli w obszarze węższym niż pomieszczenie pracy.

Co do zasady tak, należy jednak pamiętać, że pomimo iż nie wymaga się żadnych szczególnych kwalifikacji do wykonywania pomiarów – to należy posiadać wiedzę z zakresu techniki ich wykonywania. Pomiary należy wykonywać też luksomierzem z aktualnym świadectwem kalibracyjnym. Trzeba również wiedzieć jak postępować z luksomierzem, jak budować siatkę punktów oraz znać szereg innych aspektów niezbędnych dla prawidłowego wykonania pomiarów.

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę czas ich wykonywania, pomiary wykonywane w piękny, słoneczny dzień o godzinie 12.00 nie mają racji bytu – w takiej sytuacji warunki oświetleniowe będą z pewnością bardzo dobre. W pomiarach oświetlenia chodzi o sprawdzenie jak te warunki kształtują się w warunkach możliwie najgorszych. Przed pomiarami należy również poddać wyświeceniu nowo wymienione żarówki oraz warto dokonać przeglądu oświetlenia – czy jest ono w ogóle sprawne.

Pracodawco masz dużo racji, ale nie możesz założyć, że na 100% praca będzie zawsze realizowana do 15, a co w sytuacji nagłej potrzeby? Co w sytuacji gdy spiętrzą się obowiązki i trzeba będzie pozostać do godziny 18? Wtedy te warunki oświetleniowe będą już odbiegały od wzorcowych a ty jako organizator pracy będziesz odpowiadał za bezpieczeństwo swoich pracowników.